Här har jag samlat allt som inte hör hemma på andra sidor. Somt är på engelska, somt på norska eller svenska. Om du söker något du inte hittar på andra sidor - då kan du förhoppningsvis hitta det på denna. Links found on this page do lead to pages in some sort of English or Norwegian or Swedish.SKOLEBILDER (no)

 Login for skolebilder (no)

FÖR SÄNDARAMATÖRER (swe)

 Om regler för DX-segment
 Om PACTOR/WinLink för nödtrafik

FOR HAMS (eng)

 About PACTOR III/Winlink
 Callsign history
 Who invented radio?
 APRS Norway (may require browser Google Chrome)
 Restoring surplus high power valves

ETT OCH ANNAT (swe)

 Där jag varit
 1988 Standard Radio & Telefon AB, omorganisation

BÅTLIV

 M/Y PREJAREN
 LANDMARK 43
 FABOLA FLIPPER SCOW

VIDEO (norskt tal)

 Mayday (Fleksnes LA8PV)
 Oluf og farsskapsaka

VIDEO (eng tal, swe text)

 The airplane pilot

TRUMMOR

 Top secret drum corps 1
 Top secret drum corps 2


Visit the guestbook!