WinLink via PACTOR, rätt kommunikationssystem för organiserad nödtrafik i katastrofsituationer. Bekräftas av tester genomförda av Oregon ARES, USA.


WINLINK FöR NöDTRAFIK

Mycket tyder på att kombinationen WinLink system, PACTOR II eller PACTOR III modem samt AirMail programvara kan vara en optimal lösning för hantering av räddningstjänstens kommunikationer när det allmänna kommunikationsnätet har slagits ut.

1. SYSTEMKRAV

I USA ställde amatörerna inom Oregon ARES (Amateur Resque and Emergency Service) följande krav på ett nytt digitalt kommunikationssystem:
 1. The support of new Packet node and BBS construction and maintenance
 2. The support of existing Packet node and BBS systems and their operators
 3. The addition of HF Digital messaging properly integrated into the existing Packet network
The addition of HF Digital messaging begs the question, "what HF Digital mode should we use"? The mode we use must meet the following necessary criteria:
 1. Provide automatic error checking and correction. While keyboard modes and CW provide effective error correction via the tried and true "say again all after" method, the error correction must be automatic because the mode we seek must also meet the following criteria:
 2. Provide the capability of unattended mail reception on HF, i.e. a mailbox
 3. Be relatively immune to the band condition problems inherent in HF communications
 4. Be supported by existing software with the capability to interface to the existing Packet system
 5. Provide the ability to receive HF Digital traffic and forward that traffic on the Packet network in an unattended, fully automatic operation
 6. The mode must already exist in a wide number of "multi-mode" TNCs, many of which have already been purchased and in use by our members
In addition, an ideal mode would also meet the following desirable criteria:
 1. Be relatively inexpensive to employ, as ARES groups have limited or no funding
 2. Provide the ability to receive Packet network traffic and forwarding it on the HF network, automatically and unattended

2. PACTOR III

Oregon ARES testade HF Packet, RTTY, PSK31, MFSK-16, AMTOR, Clover, G-Tor, PACTOR II och PACTOR III.  Hela testrapporten från Oregon ARES Digital Network hittar du här men i korthet blev resultatet som följer:

"Comparing the alternatives, PACTOR appears to be the best option and it is the conclusion of this study that PACTOR should be our HF digital mode of choice.

Individual stations could start out building a PACTOR-I station, then upgrade to Pactor-II or Pactor-III and still retain compatibility with the remainder of the HF Digital Network, since Pactor-II and III will fall back to Pactor-I when connecting to a Pactor-I station."


Efter att själv ha utförligt testat WinLink med hårdvarukombinationen IC-706 Mark2G, automatisk antenntuner AT-180 och PACTOR-modemet PTCIIPro från SCS samt dator med programvaram AirMail måste jag erkänna att systemet är en perfekt lösning för hantering av nödtrafik vid katastrofer - när de allmänna kommunikationsnäten har slagits ut.

En automatavstämd 100W kortvågstation som drivs av batterier och/eller ett litet nödströmaggregat kan, tillsammans med en portabel dator, ett PACTOR modem och Airmail programvara bland annat hantera e-post mellan ett strömlöst katastrofområde och alla befintliga epostadresser på Internet.

3. KOMMUNIKATIONSNÄTET

Ett räddningsnät har vanligen ett huvudkvarter jämte en eller flera fältstationer, som kan kommunicera med huvudkvarteret och med varandra. För kommunikationerna behövs utrustning för 2 trafiksätt, telefoni och data.

Samtliga stationer ansluts till nätverket via radio. I normalfallet ansluts dessutom minst 1 station till landlinje: bredband och telefoni. Det ger bl. a. möjligheten, att nå omvärlden via Internet.

PACTOR

Ett räddningsnät som utnyttjar PACTOR med WinLink för datakommunikation kan förenklas på ett radikalt sätt. Winlinksystemet omfattar redan ett 60-tal automatiska relästationer, samtliga med anslutning till Internet och WinLinksystemets centrala databas. För att komplettera systemet räcker det att installera en PACTOR/WinLink station i området där katastrofen inträffat, vare sig på land eller ombord ett fartyg.

Med ARQ felkorrektion garanterar PACTOR-systemet felfri dataöverföring. Det gäller text men i synnerhet bildöverföring, där även högupplösta fotografier överförs med varje pixel bevarad till 100%.

Brickorna i ett PACTOR-system kan beskrivas med följande exempel:

SA8M - utpost

Datorstyrd kortvågsradio ombord i motorseglare. PACTOR modem PTC-IIpro. AirMail programvara. Får representera en fartygsbaserad eller landbaserad nödställd, eller ett nödställt område, var som helst i världen. Kan också utväxla skriftliga meddelanden eller chatta direkt med andra PACTOR-stationer. Kan även kontakta andra utposter världen över, genom SSB radiotelefoni.

SAØM - utpost

Datorstyrd kortvågsradio på land (kustradiostation). PACTOR modem PTC-IIpro. AirMail programvara. Får representera en av de räddningscentraler som kan hålla ständig kontakt med såväl nödställda (via radio) som med e-postabonnenter var som helst i världen (via Internet). Exempelvis sjöräddningen, anhöriga etc. Kan också utväxla skriftliga meddelanden eller chatta direkt med andra PACTOR-stationer. Kan även kontakta andra utposter världen över, genom SSB radiotelefoni. Kan vara ledningscentral i ett räddningsnät.

ONØFS - relästation

En landbaserad MBO (MailBOx) radiostation (relästation). PACTOR modem PTC-IIpro. Får representera en av de c:a 60 relästationerna som ingår i WinLink systemet. Har kortvågsradio och en dator med speciell programvara, sköter sambandet mellan den centrala databasen WL2K (via Internet) och utpostenheter som SAØM eller SA8M (via radio).

WL2K - databas

En landbaserad dator, innehållande den centrala databasen.  Fungerar som ett nav i Winlinksystemet, ansluter till alla 60 relästationerna med bredband via Internet.  Lagrar meddelanden, som är adresserade till utpostenheter som SAØM eller SA8M.  När utpostenheten kontaktar en relästation (t.ex. ONØFS) via radio, kollar relästationen automatiskt via Internet om det finns något meddelande till utpostenheten, i databasen hos WL2K. Om så är fallet, hämtar relästationen meddelandet och skickar det omedelbart vidare till utpostenheten.

E-post från Internet till motorseglaren SA8M

Exempel: genom radioförbindelse med relästationen ONØFS över WinLink får SA8M tillgång till WinLinksystemets databas - som är ständigt uppkopplad till Internet och e-postsystemet där.  E-post från Internet till SA8M (adress sa8m@winlink.org) lagras först i databasen, vid ankomst.

När SA8M anropar och ansluts till ONØFS eller vilken som helst annan av WinLink-systemets 60 relästationer frågar relästationen automatiskt WL2K om det i databasen finns post för SA8M. Om så är fallet, hämtar relästationen posten och skickar den med automatik vidare till SA8M’s mailbox.

E-post från SA8M till Internet

Exempel: SA8M vill skicka e-post till saøm@odell.se på Internet.  Först skriver SA8M sitt meddelande och sparar det i utkorgen i sin interna mailbox.

Sedan anropar och ansluter sig SA8M till vilken relästation som helst, exempelvis ONØFS.  Omedelbart, så snart kontakt är upprättad, skickas SA8M’s meddelande med automatik via radio till ONØFS - som skickar det vidare över Internet till WL2K, där det sparas i databasen innan det automatiskt skickas vidare över Internet till saøm@odell.se.

E-post direkt, mailbox till mailbox

Exempel: SAØM vill skicka e-post till SA8M direkt via WinLink.  Först skriver SAØM sitt meddelande och sparar det i utkorgen i sin mailbox.

Sedan anropar SAØM och ansluter till SA8M. Omedelbart, så snart kontakt är upprättad, skickar SAØM automatiskt sitt meddelande via WinLink till SA8M’s mailbox.

Fotografier via WinLink

Att i tillägg till textmeddelanden kunna kommunicera med högupplösta bilder kan vara avgörande när det gäller att snabbt beskriva katastrofens omfattning för räddningsledningen. Kombinationen PACTOR/WinLink/AirMail ger snabb och absolut korrekt bildöverföring genom automatisk felkorrigering (ARQ). Inte en enda bildpixel tappas på vägen mellan avsändare och mottagare.

4. ERFARENHETER

Under mina prov med WinLink/Pactor-systemet höll jag daglig kontakt med M/Y myJoy, en 30 tons tvåmastad motorseglare som seglade från Stockholm med destination Grönland, och åter. Vi använde oss av 40m bandet längs hela rutten, sändareffekt 100W i båda riktningarna. Antennen ombord var ett isolerat akterstag, i land en multiband vertikal AV-640.

Stationerna ombord och i land var i stort sett identiska, transceiver ICOM 706MkIIG med separat automat-tuner, och PACTOR-modem PTC-IIpro. Se beskrivning av kuststationen SAØM samt mera information.

Trafiken bestod i huvudsak av utdrag från skeppsloggen, kompletterad med fotografier tagna ombord och i besökta hamnar - men även av e-post till och från landabonnenter, via WinLink-organisationens internetanslutna, centrala databas.

Loggens text och bilder vidarebefordrades för visning på fartygets hemsida. Utöver epost till landbaserade mottagare via Internet skickades även meddelanden och fotografier direkt mellan modemens postlådor ombord och hos "kuststationen" i Sollentuna.

Direktkanalen (postlåda-till-postlåda hos fartyget repektive landstationen) utnyttjades i första hand för stora filer. I huvudsak bildmaterial, vars filer är skrymmande och kan orsaka förstoppning i epostkanalerna - beroende på kvotering hos noderna (30-240 minuter per dygn).

Trafiken via WinLink är avgiftsfri. Det finns ett parallellsystem, SailMail, som mot en medlemsavgift erbjuder liknande tjänster men utan kvotering. Hårdvarukraven är de samma som för WinLink.

Sollentuna, 2011-08-19
Björn Odell


to top


Visit the guestbook!