Marve Fleksnes är auktoriserad radioamatör med anrop LA8PV. Han gör sitt bästa för att bistå vid haverier.


Visit the guestbook!