Denne siden innholder en meny som lar dig gå direkte til gruppebilder med navn på elever og/eller lærere. Bilder av elever fra Ski og Ås realskoler, Ski Gymnas og Kontra folkeskole, Ski.ELEVBILDER

 1937  Klasse 1a/1937 folkeskolen Kontra, Ski
 1937  Klasse 1b/1937 folkeskolen Kontra, Ski
 1944  Klasse 7/1944 folkeskolen Kontra, Ski
 1944  Klasse   1/1944 realskolen, Ås
 1945  Klasse 1b/1945 realskolen, Ski
 1989  40 år efter artium, avgangsklassene Ski Gymnas 1949
 2000  51 år efter artium, venner fra Ski Gymnas 1949
 2004  55 år efter artium, avgangsklassene Ski Gymnas 1949
 2009  60 år efter artium, avgangsklassene Ski Gymnas 1949
 2014  65 år efter artium, avgangsklassene Ski Gymnas 1949

LÆRERBILDER

 1940-45  lærergruppen ved Kontra folkeskole, Ski
 1946  lærergruppen ved Ski Kommunale Høyere Almenskole (Gymnas), Ski

BYGG

 1935  Kontra folkeskole, Ski
 1945  Ski Kommunale Høyere Almenskole (Gymnas), Ski

OM SLIKT SOM MANGLER

På enkelte bilder kan opplysningene om navn trenge korrigering/komplettering. Sitter du inne med slike opplysninger, og du sender dem videre via e-postadressen "b.odell@telia.com", kan du risikere å bli utsatt for internetbesøkende skolekameraters takknemlighet!

I 1945 var det to førsteklasser ved Ski Kommunale Høyere Almenskole: 1a/1945 och 1b/1945. Vi har funnet bilde bare på 1b/1945.

Vi leter dessuten efter klassebilde(r) på avgangsklassen(e) 1949 ved Ski Kommunale Høyere Almenskole (Ski Gymnas), eller klassebilde av samme elever 1948.

Hvis du har et eller flere av de savnede bilder, vennligst fortell dette til Bjørn. Kan du dessuten ordne en skannet kopi, er e-postadressen ovenfor velegnet!

På klassebildene for 1944, 1989, 2004 og 2009 er parallellklassene samlet som ett årskull.Visit the guestbook!