Produktrelaterade chefer vid Standard Radio & Telefon AB, i samband med omorganisationen år 1988.


Omorganisationen iscensattes av ny ägare, f.d. organisationskonsulten Björn Svärdsson.

Resultatet blev medelmåttigt, företaget drabbades så småningom av konkurs. Med en kassabrist nära 250 miljoner.


Visit the guestbook!