På 70-talet ägde jag ett exemplar av denna snabbfotade segeljolle. Den var dock gul, och extrautrustad med fiolstag då masten annars böjdes som en sprättbåge i kraftig vind.  Med fara för mastbrott, när jag utnyttjade min tyngd i trapetsen.
Flipper Scow är en optimistisk farkost. På ett 4.1 meter kort skrov, vägande 70-75 kg, har man placerat en 6 meter hög mast som bär upp storsegel, fock och spinnaker - sammanlagt 18.3 kvm segelyta. Med en ensam rorsman ombord och gynnsamma vindar planar den lätt upp och seglar ifrån det mesta som flyter fram i farter upptill 15-16 knop.

Den har en bred och bärig för, som tillåter en ensam seglare att hantera spinnakerbommen vid stagvändning. Du kan gå däcket fram, och runda förstaget uten katastrofalt resultat. Försök att gå samma väg på en Finnjolle!

Flipper Scow byggdes i c:a 3.300 exemplar men ägarnas tãvlingsintresse försvann på 80-talet. Orsaken kan ha varit de flexibla utrustningsreglerna som tillät synnerligen omfattande modifieringar av ursprungsversionen.

Dimensioner

Längd: 4.10 m
Bredd: 1.32 m
Djupgående: sänkköl uppe 0.10m
Djupgående: sänkköl nere 0.80m
Vikt (skrov) ca 75 kg
Centerbord: 6 mm aluminium

Mast: 6.00m, dia 50mm
Bom: 2.00m, dia 50mm
Storsegel: 7.60 m2
Fock: 2.70 m2
Spinnaker: 8.00 m2
LYS-tal: 1.12

I genomskärning är skrovet format enligt Piet Heins' formel för super-ellipsen. Hans beräkningskonst är världsberömd, den kan illustreras genom en av hans bästa gruk: "En halv er, tænk nu hvor aparte, to tredjedele af tre kvarte". Fritt översatt till svenska: "En halv är så apart*, två tredjedelar av tre kvart".

*Enligt Svenska Akademiens ordlista: apart = egenartad, säregen.

Fabola Flipper ScowUrsprungsvideon visar (visade)  Fabola Flipper Scow seglande för styrbords halsar. Med två vuxna ombord kräver båten kraftiga vindar för att plana upp - men undan går det.

to topVisit the guestbook!